Słownik meblarski

Makieta

Makieta – fizyczna prezentacja mebla lub jego fragmentu (detalu), wykonana z materiałów zastępczych, powszechnie stosowanych w technikach modelarskich, tj. polistyren, piany etylenowe, masy do modelowania, gliny, drewno balsy, itp.

Celem przygotowania makiety jest weryfikacja projektu w kontekście estetycznym – formy, proporcji oraz funkcjonalnym. Przygotowanie makiety zaleca się wówczas, gdy projektowany obiekt cechuje się skomplikowanymi rozwiązaniami kształtu i konstrukcji. Przez to trudne jest jego przedstawienie na rysunkach technicznych.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.