Słownik meblarski

Lista elementów

Lista elementów – tabela podsumowująca, umieszczana bezpośrednio nad tabliczką rysunkową na rysunku złożeniowym. Zawiera informacje o: liczbie porządkowej, nazwie, liczebności, numerze rysunku technicznego, wymiarach gabarytowych, materiale poszczególnych składników podzespołu / zespołu / wyrobu gotowego.

Liczba porządkowa w wykazie części narasta „w górę”, tj. tabela rozpoczyna się od wiersza nr 1, który przylega do podstawowej tabliczki rysunkowej. Przyjęta w wykazie części numeracja porządkowa ma odzwierciedlenie w odnośnikach przyłączanych do poszczególnych składników konstrukcji, przedstawionych na widokach głównych mebla.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.