Słownik meblarski

Liść

Liść – 1) Płaski zielony organ roślin o ograniczonym wzroście, który jest częścią pędu. Główne funkcje to produkcja węglowodanów w procesie fotosyntezy, transpiracja i oddychanie.

Czym jest transpiracja?

Transpiracja jest to parowanie wody z tkanek żywych roślin. Między innymi powoduje ruch wody i składników mineralnych w drewnie ku górze (łac. transpirare – pocić się).

Co to jest liścienie?

Liścienie to pierwsze liście zarodkowe w nasionach.

2) Słowo „liście” występuje też jako miejscownik słowa „list” oraz „lista”, a także jako celownik słowa „lista”.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.