Słownik meblarski

Lignina

Lignina – kompleksowy wielkocząsteczkowy związek organiczny o niepoznanej dotychczas w pełni budowie. Trójwymiarowy polimer utworzony z jednostek fenylopropanowych, który wypełnia przestrzenie międzykomórkowe i ściany celulozowe komórek drewna po utworzeniu się wielocukrów.

Funkcje ligniny w drewnie polegają na łączeniu komórek i nadaniu ich ścianom sztywności. Kwaśna floroglucyna barwi ligninę na czerwono (łac. lignum – drewno, drzewo, chrust, kloc).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.