Słownik meblarski

Liczba wymiarowa

Liczba wymiarowa – określa wymiary liniowe rzeczywiste w milimetrach, niezależnie od podziałki, a także wymiary kątowe w stopniach. Oznaczenia mm nie stosuje się przy liczbie wymiarowej, z wyjątkiem przypadków, gdy wymiary są podane w innych jednostkach, np. centymetrach lub metrach.

Jak powinno się wpisywać liczby wymiarowe?

Podczas wpisywania liczb wymiarowych należy stosować następujące zasady:

  • liczby wymiarowe należy umieszczać nad liniami wymiarowymi w pobliżu środka ich długości lub nad linią odniesienia,
  • liczby wymiarowe nie mogą być przecięte żadnymi liniami (np. linią zarysu, osią symetrii, linią kreskowania przekroju),
  • odnośnie do wymiarów ustawionych szeregowo: liczby wymiarowe można wpisywać na przemian nad linią i pod linią wymiarową,
  • w obszarze zakreskowanym liczbę wymiarową należy umieszczać nad linią odniesienia,
  • jeżeli występuje brak miejsca na liczbę wymiarową między znakami ograniczenia umieszcza się na przedłużeniu linii wymiarowej,
  • wszystkie liczby wymiarowe występujące na jednym arkuszu należy pisać cyframi jednakowej wysokości, niezależnie od wielkości rzutu i samego wymiaru.

Źródła:

  • Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1 – rysunek techniczny, WSiP, Warszawa, 1992.
  • Sławiński M., Rysunek zawodowy dla stolarza, WSiP, Warszawa, 1994.