Słownik meblarski

Lakier poliestrowy

Lakier poliestrowy – lakiery poliestrowe są wyrobami lakierowymi bezrozpuszczalnikowymi. Stanowią roztwór żywicy poliestrowej (poliestrów kwasu melaminowego, fumarowego, ftalowego) w styrenie.

Przez dodanie odpowiednich katalizatorów i przyspieszaczy następuje reakcja kopolimeryzacji, w wyniku której otrzymuje się twardą, nierozpuszczalną i nietopliwą powłokę lakierniczą. W czasie tej reakcji następuje prawie całkowite chemiczne związanie składników, tak że praktycznie tworzenie i utwardzanie powłoki odbywa się bez odparowywania rozpuszczalnika. Oprócz lakierów poliestrowych bezbarwnych produkuje się lakiery pigmentowane.

Jak nanosi się lakier poliestrowy?

Lakiery poliestrowe mają dobre właściwości wypełniające. Można je więc nanosić bezpośrednio na podłoże (bez stosowania wypełniaczy porów), przy czym wystarcza dwukrotne naniesienie w odstępach 15-25 min do uzyskania powłoki o dużej gładkości.

Przez szlifowanie papierem ściernym i pastą szlifierską i następnie polerowanie płynami polerskimi otrzymuje się powłoki o wysokim połysku.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: