Słownik meblarski

Ksylem

Ksylem – część tkanki przewodzącej, przez którą odbywa się transport wody pobranej z gleby do górnych części rośliny.

Wyróżnia się następujące rodzaje ksylemu:

  • ksylem pierwotny – biorący początek od prokambium,
  • ksylem wtórny – wytworzony przez kambium w ciągu całego życia organizmu.

Drewno w potocznym i technicznym znaczeniu jest ksylemem wtórnym (gr. ksylon – drewno).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.