Słownik meblarski

Kora

Kora – nazwa potoczna określająca zespół tkanek obecnych w drzewie na zewnątrz od drewna wraz z kambium. W starszych drzewach dzieli się zwykle na żywą część wewnętrzną (łyko – phloem) i martwą część zewnętrzną (martwica korkowa, korowina – rhytidome).

Wyróżniamy dwa rodzaje kory:

  • kora pierwotna – powstaje w rezultacie działalności komórek tkanki twórczej w wierzchołku wzrostu łodygi i korzenia.
  • kora wtórna – jest wytworem kambium; utworzona z tkanek położonych na zewnątrz od kambium.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.