Słownik meblarski

Konstrukcja stojakowa

Konstrukcja stojakowa – występuje w meblach skrzyniowych i szkieletowych.

W meblach skrzyniowych konstrukcja stojakowa charakteryzuje się tym, że wieńce (wierzch i spód) znajdują się między ścianami bocznymi. Ściany boczne zazwyczaj są przedłużone u dołu i tworzą podstawę (nogi zw. stojakami). Mają one dużą odporność na działanie obciążeń użytkowych.

W meblach szkieletowych polega na przytwierdzeniu (zawieszeniu) siedzenia do bocznych podpór (stojaków – mogą to być nogi graniakowe lub pełne płyty). Inne rozwiązanie to umieszczenie siedzenia na ramiaku przednim i tylnym – umieszczonych nieco niżej od bocznych. Konstrukcja może być rozłączna lub nierozłączna.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.