Słownik meblarski

Konstrukcja skrzyniowa

Konstrukcja skrzyniowa – konstrukcja oskrzyniowa, konstrukcja ramowa – konstrukcja występująca w meblach skrzyniowych i meblach szkieletowych.

W meblach skrzyniowych zasadnicze części mebla – elementy (ściany boczne, wieniec górny i dolny) sa połączone zwykle na stałe i tworzą skrzynię (ramę, a boki mebla zazwyczaj nie są przedłużone do dołu – jest on wsparty na nogach lub cokole).

Jeżeli boki są ramowo-płycinowe to pionowe ramiaki przedłużone się do dołu i wtedy spełniają rolę nóg. W meblach szkieletowych nogi połączone są oskrzyniami, tworząc oskrzynienie.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.