Słownik meblarski

Konstrukcja krzyżakowa

Konstrukcja krzyżakowa – konstrukcja stosowana zazwyczaj w meblach szkieletowych polegająca na utworzeniu podpory ze skrzyżowanych elementów; wykształciły się różne warianty – do najbardziej znanych należy umieszczenie dwóch par skrzyżowanych nóg z boków mebla wykonanych z kilku szczeblin.

Odmiana ta należy do najstarszych (stosowana była już w starożytnym Egipcie). W średniowieczu, a zwłaszcza w renesansie, modne byty konstrukcje krzyżakowe złożone z wielu elementów graniakowych skrzyżowanych na głębokość.

Gdzie stosuje się konstrukcję krzyżakową?

W tej konstrukcji graniaki tylne tworzą oparcie, natomiast skrzyżowanie graniaków na szerokość umożliwia utworzenie po lewej i prawej stronie poręczy (z listew, które spinają graniaki). Oparcie w tym przypadku tworzy się przez dodanie deski lub naciągnięcie skóry.

Konstrukcja krzyżakowa stosowana bywa przeważnie w meblach składanych, ale także często skrzyżowanie nóg bywa połączone na stałe.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.