Słownik meblarski

Konstrukcja jednoczęściowa

Konstrukcja jednoczęściowa – zw. też kształtkową lub skorupową, dotyczy mebla wykonanego w prasie kształtowej zazwyczaj z pakietu fornirów lub z jednego kawałka specjalnej sklejki, albo też mebla z tworzyw sztucznych.

Meble te są szeroko rozpowszechnione w kawiarniach pod gołym niebem, w ogrodach itp. Można je zwykle układać w stos (sztaplowanie). Rozpowszechnienie ich wiąże się z nową technologią i materiałami.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.