Słownik meblarski

Konstrukcja deskowa

Konstrukcja deskowa – 1) W meblach skrzyniowych konstrukcja frontu, ścian bocznych, wieńców, podpór, drzwi itp. Utworzona z jednego szerokiego elementu deskowego lub poprzez połączenie równoległe kilku elementów deskowych. Charakterystycznym przykładem są średniowieczne skrzynie i szafy. Może być odmianą konstrukcji stojakowej, konstrukcji wieńcowej i konstrukcji skrzyniowej.

2) Meble szkieletowe o konstrukcji deskowej mają zazwyczaj wszystkie główne części (siedzenie, oparcie i nogi) wykonane z szerokich desek, połączonych za pomocą złącz wpustowych. Konstrukcja, w której główne części korpusu wykonane są z płyt oklejonych fornirem lub jakimś rodzajem folii, nazywa się konstrukcję płytową.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.