Słownik meblarski

Konstrukcja bezoskrzyniowa

Konstrukcja bezoskrzyniowa – w przeciwieństwie do konstrukcji skrzyniowej konstrukcja występująca w meblach szkieletowych. Nogi osadzono bezpośrednio w siedzisku lub płycie stołu.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.