Słownik meblarski

Komplet mebli

Komplet mebli – zbiór mebli, które często mają różną funkcję, jednak wykazują podobieństwo w kwestii przeznaczenia. Ponadto cechą charakterystyczną jest ich wspólna koncepcja projektowa, dzięki czemu meble można łączyć według określonych, logicznych zasad.

Przejawia się to w stosowaniu w bryłach np. tego samego detalu konstrukcyjnego, materiałów (np. gatunku drewna) czy wielkości/kształtu przekrojów poprzecznych elementów, sposobu wykończenia powierzchni elementów itp.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.