Słownik meblarski

Kolumna

Kolumna – pionowa podpora architektoniczna w kształcie cylindrycznego słupa, podtrzymująca umieszczone na niej partie budowli.

Kolumny wykorzystuje się w meblarstwie jako element dekoracyjny (charakterystyczny dla oddanej epoki) oraz konstrukcyjny, wpływający na formę architektoniczną mebli. Kolumny stanowiły element dekoracyjny np. szafy gdańskiej, podpierając bogato zdobiony gzyms z kartuszem.

Kolumna składa się z trzonu i głowicy osadzonej na podstawie tzw. bazie.