Słownik meblarski

Kambium

Kambium – tkanka twórcza zaliczana do merystemów bocznych (merystem lateralny) wytwarzająca tkankę wtórną drewna (ksylem) i łyka (floem).

Aktywnie dzieląca się warstwa komórek inicjalnych, występująca między drewnem i łykiem. W wyniku podziału tych komórek odbywa się wzrost średnicy pnia, gałęzi i korzeni (przyrost na grubość). Odkłada każdego roku nowe warstwy tkanek przewodzących, łyka na zewnątrz, a drewna do wewnątrz.

Termin wychodzący z użycia – miazga (łac. cambio – zamieniam, wymieniam).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.