Słownik meblarski

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna – 1) Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych – charakteryzuje zdolność przegrody (np. drzwi) do ograniczenia przenikania przez nią energii akustycznej wytwarzanej w powietrzu. Im wyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej wyrażony w (dB), tym wyższa skuteczność przegrody.
2) Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych – charakteryzuje zdolność przegrody (np. drzwi) do ograniczenia przenikania przez nią (drogą materiałową) energii wytwarzanej przez uderzenia w przegrodę. Im mniejszy wskaźnik poziomu uderzeniowego wyrażony w (dB), tym wyższa skuteczność przegrody.

Źródło: Właściwości akustyczne materiałów do produkcji mebli. Kompedium.