Słownik meblarski

Igła tapicerska

Igła tapicerska – 1) W produkcji mebli tapicerowanych narzędzie służące do szycia, czyli łączenia tkanin oraz innych materiałów tapicerskich za pomocą odpowiednio dobranych ściegów. W tapicerstwie używa się igieł do zszywania ręcznego oraz maszynowego.

Igła tapicerska do zszywania ręcznego może być prosta lub wygięta, mieć różną długość i różny przekrój. Igły tapicerskie proste służą do przeszywania tkanin oraz całych ułożonych lub uformowanych warstw składających się z wielu różnych materiałów tapicerskich. Z tego powodu igły muszą mieć odpowiednio dużą długość (ok. 130 mm) oraz grubość dostosowaną do grubości używanych w tapicerstwie nici szpagatu.

Co to jest obłączek?

Igły tapicerskie wygięte, zwane obłączkami, używane do obszywania naroży oraz krawędzi, mają długość 70-150 mm. W zależności od rodzaju wykonywanych prac dobiera się igły o żądanej długości i kształcie.

2) Samo słowo „igła” ma wiele znaczeń, np. igły – jako liście drzew iglastych.

Źródło: Dzięgielewski S. (1996), Meble tapicerowane. Produkcja przemysłowa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.