Słownik meblarski

Harmonijka

Harmonijka – składana (na zawiasach) konstrukcja części oskrzynienia, połączona na stałe z nogami, na które po ich wysunięciu odkładano klapę stołu. Stosowana głównie w stolikach do gry.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli. Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.