Słownik meblarski

Grupa produktów

Grupa produktów – zbiór materiałów o zbliżonych właściwościach, dla których można zbudować zależności hierarchiczne, np. z nadrzędnej grupy „szafy” wywodzą się pochodne wyroby np. szafy biurowe, szafy garderobiane. Te ostatnie natomiast mogą mieć dalsze warianty wynikające np. z konstrukcji, zastosowanych materiałów itp.

Podobieństwa grup i rodzin mają trojaki charakter:

  • konstrukcyjny – według kształtu geometrycznego i wymiarów,
  • technologiczny – według kolejności operacji,
  • konstrukcyjno-technologiczny.

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.