Słownik meblarski

Głowice stożkowe i profilowe

Głowice stożkowe i profilowe – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży.

Jak zbudowane są głowice stożkowe i profilowe?

Głowice stożkowe i profilowe mają budowę zbliżoną do głowic walcowych promieniowych. W obu głowicach stosuje się noże płaskie, zaciskane płaszczyznowo. W głowicach profilowych kształt korpusu głowicy odpowiada profilowi noża. Głowice stożkowe i profilowe są stosowane we frezarkach, czopiarkach i strugarkach.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.