Słownik meblarski

Głowica walcowa

Głowice walcowe – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży.

Jak dzielą się głowice walcowe?

Głowice walcowe dzielą się na:

  • Głowice w. promieniowe – należą do najbardziej rozpowszechnionych. Stosuje się w nich noże płaskie bez otworów i szczelin, zaciskane płaszczyznowo. Służą one do płaskiego frezowania w strugarkach czterostronnych, frezarkach dolnowrzecionowych, frezarkach wielowrzecionowych i czopiarkach dwustronnych;
  • Głowice w. promieniowo-czołowe – swą budową przypominają głowice w. promieniowe. Różnią się tylko tym, że na płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu są w nich zamocowane dodatkowe noże, zwykle nacinaki.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.