Słownik meblarski

Głowica tarczowa

Głowice tarczowe – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich. Są różnicowane zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży.

Jakie są rodzaje głowic tarczowych?

Głowice tarczowe dzielą się na:

  • Głowice t. szczelinowe – używane we frezarkach i czopiarkach do wykonywania głębokich wpustów, czopów i widlic.
  • Głowice t. do noży krążkowych – wykonywane w dwóch odmianach: jako jednotarczowe z wąskimi nożami osadzonymi na trzpieniu przykręcanym do tarczy i jako dwutarczowe z szerokimi nożami krążkowymi mocowanymi między tarczami. Obie odmiany głowic stosuje się we frezarkach i strugarkach do obróbki wąskich boków.
  • Głowice tarczowe do noży kabłąkowych i kielichowych – stosowane we wzorcarkach bryłowych do obróbki zgrubnej.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.