Słownik meblarski

Głowica sześciokątna

Głowice sześciokątne – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży. W głowicach sześciokątnych stosuje się noże płaskie bez otworów i szczelin, zaciskane bocznie. Noże te mogą być ostrzone również bezpośrednio na głowicy.

Gdzie są stosowane głowice sześciokątne?

Wymienione głowice wielokątne są stosowane w strugarkach trzy- i czterostronnych oraz w niektórych typach frezarek z posuwem zmechanizowanym.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.