Słownik meblarski

Głowica sześciokątna

Głowice sześciokątne – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane głowice sześciokątne stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży. W głowicach sześciokątnych stosuje się noże płaskie bez otworów i szczelin, zaciskane bocznie. Noże te możba ostrzyć również bezpośrednio na głowicy.

Gdzie stosuje się głowice sześciokątne?

Wymienione głowice wielokątne stosuje się w strugarkach trzy- i czterostronnych oraz w niektórych typach frezarek z posuwem zmechanizowanym.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.