Słownik meblarski

Głowica skrzydełkowa

Głowica skrzydełkowa – należy do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich. To grupa zróżnicowana zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży.

Głowice skrzydełkowe są stosowane wyłącznie w czopiarkach, do wykonywania czopów. W głowicach tych mocuje się dwa noże płaskie z otworami o łukowym ostrzu, ostrzone z tyłu i ustawiane skośnie do osi obrotu głowicy. Na płaszczyznach czołowych przykręca się dwa nacinaki, które zapobiegają odłupywaniu się drewna.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.