Słownik meblarski

Głowica kołnierzowa

Głowica kołnierzowa – należy do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich. To grupa zróżnicowana zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży. Głowica kołnierzowa to głowica o bardzo prostej konstrukcji. Pracują dwoma nożami płaskimi bez otworów i szczelin lub nożami łukowymi. Stosuje się je wyłącznie we frezarkach dolnowrzecionowych, do wykonywania szerokich profilów zdobniczych.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.