Słownik meblarski

Głowica czworokątna

Głowica czworokątna – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Jako głowice frezowe nasadzane stanowią bardzo licznie reprezentowaną grupę narzędzi frezarskich, zróżnicowaną zarówno pod względem konstrukcji korpusu, jak i kształtu stosowanych do nich noży.

Jak dzielimy głowice czworokątne?

Głowice czworokątne dzielą się na:

  • Głowice czworokątne z rowkami na śruby równoległymi do osi obrotu. Stosowane do płaskiego lub profilowego frezowania nożami płaskimi ze szczelinami ostrzonymi od strony powierzchni przyłożenia,
  • Głowice czworokątne z rowkami na śruby prostopadłymi do osi obrotu – pracują nożami płaskimi ze szczelinami ostrzonymi od płaszczyzny natarcia. Mają one tę zaletę, że noże można ostrzyć bezpośrednio na głowicy. Eliminuje to często czynności ich ustawiania i mocowania w głowicy.

Gdzie stosuje się głowice czworokątne?

Wymienione głowice wielokątne stosuje się w strugarkach trzy- i czterostronnych oraz w niektórych typach frezarek z posuwem zmechanizowanym.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.