Słownik meblarski

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) – międzynarodowa organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

FSC (Forest Stewardship Council) jest organizacją członkowską. Wszyscy członkowie są równi w rozwijaniu standardów, zasad i procedur – pomagając wspólnie kształtować przyszłość gospodarki leśnej.

Kto może należeć do FSC (Forest Stewardship Council)?

Istnieją dwa typy członków FSC:

  • członkowie organizacyjni (np. zarządcy lasów, firmy z przemysłu drzewnego, organizacje pozarządowe i sprzedawcy detaliczni),
  • członkowie indywidualni (np. naukowcy, działacze społeczni).

Aby zostać członkiem, należy zgłosić się do jednej z trzech izb FSC – ekologicznej, społecznej lub ekonomicznej. Dodatkowo, każda z trzech izb dzieli się na: północną i południową, w zależności od tego, z której części świata pochodzą członkowie.