Słownik meblarski

Format arkusza

Format arkusza – znormalizowany prostokąt kreślarski (np. brystol, kalka techniczna do rysowania w formie tradycyjnej oraz arkusz w programach wspomagających komputerowe rysowanie), przygotowany do kreślenia rysunku w zamierzonej wielkości podziałce.

Jakie są podstawowe formaty arkusza?

Podstawowym formatem arkusza jest format A4, ograniczony wymiarami 210 x 297 mm. Podwojenie arkusza przez podwojenie wymiaru krótszego boku daje format zasadniczy o stopień wyższy od poprzedniego. Format A3 powstaje przez podwojenie formatu A4, format A2 – przez podwojenie formatu A3 itd.

Źródła:

  • Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1 – rysunek techniczny, WSiP, Warszawa, 1992.
  • Sławiński M., Rysunek zawodowy dla stolarza, WSiP, Warszawa, 1994.