Słownik meblarski

Forma graficzna arkusza

Forma graficzna arkusza – każdy arkusz rysunkowy powinien mieć wykreśloną linię obramowania i tabliczkę rysunkową. Na formacie arkusza A4 i A3 linia obramowania o grubości nie mniejszej niż 0,7 mm jest oddalona od obrzeża arkusza o 5 mm, a na formatach większych – o 5-10 mm.

Tabliczkę rysunkową umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza na linii obramowania. Tylko na arkuszach A4 tabliczkę umieszcza się na krótszym boku arkusza; na pozostałych formatach – na dłuższym boku.

Co powinna zawierać tabliczka rysunkowa?

W tabliczce rysunkowej powinny znaleźć się informacje dodatkowe o rysunku, który stanowi część dokumentacji wyrobu. Należą do nich informacje identyfikacyjne (numer rysunku, nazwa przedmiotu, nazwa przedsiębiorstwa), informacje określające rysunek (podziałka, format) i rysowany przedmiot (materiał) oraz informacje administracyjne (stanowiska, nazwiska wykonawców rysunku i osób akceptujących, daty itp.).

Czy można stosować uproszczoną tabliczkę rysunkową?

Tabliczki rysunkowe mają formę znormalizowaną i w zależności rodzaju rysunku zawierają bardziej lub mniej rozbudowaną formę. Do celów szkolnych można stosować tabliczkę rysunkową uproszczoną.

Źródła:

  • Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1 – rysunek techniczny, WSiP, Warszawa, 1992.
  • Sławiński M., Rysunek zawodowy dla stolarza, WSiP, Warszawa, 1994.