Słownik meblarski

Ergonomia

Ergonomia – ergonomia (gr. εργον – praca’ i νομος – prawo) to jedna z najważniejszych reguł projektowania wnętrz, a także sprzętów użytkowych, w tym mebli.

Wyraża dążenie do zwiększenia efektywności pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów biologicznych:

  • zmęczenia,
  • dyskomfortu fizycznego i psychicznego,
  • ryzyka wystąpienia wypadków lub pojawienia się różnych dolegliwości.

Ergonomia w kuchni

W latach 20. XX w. opracowano zasadę trójkąta roboczego. Działanie tejże zasady polega na tym, aby strefy, które są najbardziej istotne w kuchni, czyli: stanowisko przygotowywania posiłków, stanowisko czyszczenia oraz stanowisko przechowywania żywności (lodówka) odpowiadały trzem wierzchołkom trójkąta.

Ramiona trójkąta roboczego wyznaczają wyraźne ścieżki między tymi punktami. Bez względu na wielkość i kształt pomieszczenia kuchennego, zasada trójkąta roboczego zawsze powinna być uwzględniana podczas projektowania kuchni.