Słownik meblarski

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna (meblowa) – konwencja graficznej prezentacji informacji dotyczących:

  • bryły/brył mebli (rysunek ofertowy),
  • technicznej specyfikacji struktury mebla rozpatrywanej w kategoriach wyrobu gotowego, zespołów, podzespołów (rysunek złożeniowy/zestawieniowy),
  • szczegółowej budowy i sposobu wykończenia elementów mebla (rysunek wykonawczy)
  • sposobu montażu (instrukcja montażu),
  • pakowania (instrukcja pakowania),
  • przedstawienia rozwiązań konstrukcyjnych ważniejszych szczegółów, okuć, bądź nietypowych akcesoriów.

Jakie są wymagania dotyczące dokumentacji technicznej?

Aby rysunki techniczne były łatwo i jednoznacznie rozumiane, wykonywane są według ustalonych zasad i przepisów wynikających z państwowych i międzynarodowych zaleceń. Dokumentacja techniczna zwykle odwzorowuje konstrukcję mebla dokładniej i efektywniej, aniżeli opis słowny i dzięki znormalizowaniu form zapisu informacji technicznych wyklucza wszelkie niejasności i niedomówienia.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.