Słownik meblarski

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa – kompletny zapis formy i konstrukcji mebla oraz otoczenia technicznego z uwzględnieniem cech koncepcyjnych, funkcjonalnych, wykonawczych, sporządzany w postaci rysunków technicznych (dokumentacja techniczna), dokumentów opisowych projektu, modeli, prototypów, zdjęć, powstałych w całym procesie projektowania i rozwijania wyrobu.

W zależności od stopnia zaawansowania procesu projektowego można wyszczególnić: brief, projekt wstępny, projekt techniczny do modelowania, projekt techniczny do prototypowania.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.