Słownik meblarski

Dokument opisowy

Dokument opisowy– dokumenty o sprecyzowanej strukturze, stanowiące dopełnienie dokumentacji technicznej.

Najczęściej wyróżnia się następujące dokumenty opisowe: opis techniczny i wymagania techniczne. W przypadku bardziej złożonych – też raporty zawierające wyniki obliczeń wytrzymałościowych świadczących o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.