Słownik meblarski

Dno

Dno – 1) Element stanowiący stałe dolne ograniczenie podzespołu lub zespołu w meblu, np. dno szuflady, dno skrzyni na pościel.

2) Słowo „dno” w dopełniaczu liczby pojedynczej przybiera formę „dna”. „DNA” (ang. deoxyribonucleic acid) to także kwas dezoksyrybonukleinowy, nośnik informacji genetycznej żywych organizmów.

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.