Słownik meblarski

Dendroklimatologia

Dendroklimatologia – dyscyplina zajmująca się odtwarzaniem minionych zmian klimatycznych na bazie badania szerokości przyrostów rocznych starych lub kopalnych drzew (gr. dendron – drzewo + klima – klimat + logos – nauka).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.