Słownik meblarski

Dendrochronologia

Dendrochronologia – dyscyplina zajmująca się analizą i datowaniem drewnianych znalezisk archeologicznych i innych obiektów. Datowanie polega na porównaniu krzywych przebiegu szerokości słojów rocznych w danym obiekcie ze standardową, wzorcową krzywą o znanym datowaniu (gr. dendron – drzewo + chronos – czas + logos – nauka).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.