Słownik meblarski

Czynniki wpływające na degradację mebli

Czynniki wpływające na degradację mebli – do czynników wpływających na degradację mebli należy zaliczyć czynniki abiotyczne i czynniki biotyczne. Zarówno jedne, jak i drugie mogą wpłynąć na całkowite zniszczenie obiektów drewnianych.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.