Słownik meblarski

Czynnik klimatyczny

Czynnik klimatyczny – czynniki klimatyczne zaliczane są do czynników abiotycznych wpływających na obniżenie trwałości mebli i wyrobów z drewna. Do czynników klimatycznych zaliczamy temperaturę i wilgotność względną powietrza.

Drewno jako materiał higroskopijny pod wpływem zmiennych warunków klimatycznych pęcznienie lub kurczy się, a w konsekwencji następuje pękanie i paczenie, a także rozluźnienie połączeń oraz odstawanie okleiny od podłoża.

Należy zatem zachowywać stałą wartość wilgotności względnej powietrza i temperatury w pomieszczeniach w których przechowuje się obiekty drewniane. Zalecana temperatura powinna wynosić 10-30°C, natomiast wilgotność względna powinna być utrzymywana na poziomie 40-70%. Wówczas wilgotność drewna mebli wynosi 8-12%.

Ważne jest też, aby warunki przechowywania były stabilne, nawet jeśli znacząco odbiegają od zalecanych wartości.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.