Słownik meblarski

Czynnik chemiczny

Czynnik chemiczny – czynniki chemiczne zaliczane są do czynników abiotycznych degradacji mebli, wśród których można wyróżnić m.in. roztwory kwaśne oraz zasadowe, alkohol, wodę, atrament itd. Powyższe substancje mogą powodować powstawanie na powierzchni drewna plam białych lub atramentowych.

Najbardziej destrukcyjny wpływ na drewno mają jednak roztwory kwasów mineralnych, np. kwas solny i siarkowy, które prowadzą do hydrolizy celulozy i hemiceluloz, w skrajnych przypadkach nawet do cukrów prostych. Wpływ tych czynników na strukturę drewna warunkuje ich stężenie, wartość pH, czas działania i temperatura.

Substancje chemiczne powodują również korozję okuć i innych metalowych elementów mebli.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.