Słownik meblarski

Czynnik biotyczny

Czynnik biotyczny (gr. βίος, bios – życie) – czynniki biotyczne, to czynniki, w których żywe organizmy oddziałują na meble. Do najczęściej spotykanych czynników biotycznych niszczących meble zalicza się owady żerujące w drewnie, owady żerujące w tapicerce oraz grzyby.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.