Słownik meblarski

Czynnik abiotyczny

Czynnik abiotyczny – czynniki abiotyczne to czynniki należące do przyrody nieożywionej. Do głównych czynników abiotycznych niszczących meble zalicza się: substancje chemiczne, promieniowanie słoneczne, czynniki klimatyczne oraz czynniki fizykomechaniczne.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.