Słownik meblarski

Chlorofil

Chlorofil – zielony barwnik zawierający magnez, obecny w chloroplastach roślin. Nadaje roślinom zieloną barwę.

Chlorofil uczestniczy w fotosyntezie, przechwytuje energię światła słonecznego i przekształca ją w energię chemiczną związków organicznych (gr. chloros – zielony + phyllon – liść).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.