Słownik meblarski

Chłonność akustyczna pomieszczenia

Chłonność akustyczna pomieszczenia (A) wyrażana w (m2) – wynika z pomnożenia współczynnika pochłaniania dźwięku materiału przez pole powierzchni tego materiału. Chłonność akustyczna pomieszczenia jest sumą chłonności poszczególnych elementów znajdujących się w pomieszczeniu takich jak ściany, meble oraz ludzie.

Źródło: Właściwości akustyczne materiałów do produkcji mebli. Kompedium.