Słownik meblarski

CAD

Programy CAD (Computer Aided Design) – komputerowe wspomaganie projektowania to podsystem komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM, który ogólnie mówiąc obejmuje swoim zakresem projektowanie:

  • konstrukcyjne wliczając modelowanie 3D, sporządzanie dokumentacji rysunkowej,
  • technologiczne, w tym opracowanie planów obróbki i montażu,
  • organizacyjne wraz z harmonogramami,
  • zestawienia komponentów.

Dzisiejsze programy wspomagające projektowanie mebli znacznie usprawniają proces przygotowania parametrycznych modeli 3D wraz z ich niezbędnym rozwinięciem konstrukcyjno-technologicznym. Prace projektowe przyspiesza możliwość korzystania z bogatych bibliotek okuć, wykończeń itp.

Możliwe jest także powiązanie uzyskanych efektów modelowania z modułami maszynowymi (CAM), stanowiącymi często dodatkowe moduły oprogramowania.