Słownik meblarski

Brief projektowy

Brief projektowy – dokument podstawowy kierowany do projektantów, stanowiący punkt wyjścia w procesie projektowania nowego wyrobu.

Co powinien zawierać brief projektowy?

Brief projektowy zawiera zbiór użytecznych informacji dotyczących:

  • profilu i zakresu działalności firmy,
  • opisu odbiorców docelowych,
  • analizy konkurencji w kontekście nowo opracowywanego produktu,
  • celów do osiągnięcia w projekcie,
  • obietnicy dla użytkowników (stanowiącej często istotną wartość dodaną i/lub wyróżnik na rynku),
  • dotychczas podjętych działań w projekcie i stopnia ich zaawansowania,
  • życzeń dotyczących projektu i wskazówek wykonawczych (w briefie nie należy dokładnie określać rezultatów, to zadaniem projektanta jest propozycja rozwiązań),
  • potencjalnych ograniczeń,
  • budżetu,
  • harmonogramu.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.