Słownik meblarski

Brakarz

Brakarz – pracownik kontroli technicznej w zakładzie produkcyjnym oceniający jakość gotowych wyrobów. W przemyśle drzewnym zadaniem takiej osoby jest klasyfikacja jakościowa i wymiarowa surowca drzewnego.

Brakarz zazwyczaj pracuje na bazie Polskiej Normy dotyczącej wad drewna, sposobu ich pomiaru i wpływu na poszczególne klasy jakości. Korzystają również z Ramowych Warunków Technicznych na Drewno Okrągłe lub z innych norm, które ustala zleceniodawca prac.

Brakarze mogą zajmować się również sporządzaniem szacunku brakarskiego. Takie osoby pracują w lasach, w składnicach drewna, tartakach np.