Słownik meblarski

Brakarstwo

Brakarstwo drzewne – umiejętność klasyfikowania drewna i materiałów drzewnych pod kątem ich przeznaczenia na określone sortymenty i wyroby. Szacowanie wydajności sortymentowej drzewostanów.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.