Słownik meblarski

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania – zgodnie z dyrektywą unijną 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, każdy wprowadzany na rynek produkt musi być bezpieczny.

W odniesieniu do mebli, w obrębie bezpieczeństwa użytkowania należy rozpatrzeć następujące zasadnicze zagadnienia. Są to stateczność konstrukcji mebla, sztywność oraz wytrzymałość zarówno konstrukcji mebla, jak i użytych w nich połączeń. Należy mieć bowiem na uwadze, iż o jakości konstrukcji mebla świadczy głównie jakość wykorzystanych połączeń.

W jaki sposób bada się bezpieczeństwo użytkowania mebli?

Bezpieczeństwo użytkowania sprawdza się w drodze badań eksperymentalnych na wyrobach gotowych zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi. Badania te mają za zadanie symulowanie sił powodujących uszkodzenie mebla lub jego części składowych, utratę równowago lub pogorszenie trwałości i bezpieczeństwa, które mogą występować podczas normalnego użytkowania niewłaściwego, którego z dużym prawdopodobieństwem można jednak się spodziewać.